Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Övergångsregeringen har överlämnat budgetpropositionen till riksdagen

Eftersom ingen ny regering har tillträtt har övergångsregeringen i dag överlämnat budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. En övergångsregering har begränsade befogenheter, varför budgetarbetet har utgått från de principer som regeringen efter kontakt med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna bedömt att riksdagen kan acceptera.

Budgeten utgår från den beslutade budgeten för 2018. Den innehåller vissa förslag som krävts för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas och inte kunnat anstå. Budgeten innehåller också ett förslag om att minska skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare, något som det råder bred samsyn i riksdagen och som inte kan genomföras under pågående budgetår.

Så här kommenterar finansminister Magdalena Andersson:

”Vi tar nu ansvar för att hantera en för Sverige unik situation genom att lägga en avskalad proposition utan partipolitisk inriktning som lämnar goda möjligheter för en ny regering att forma sin ekonomiska politik.”

När en ny regering tillträder kommer den att lägga en ändringsbudget som justerar vad som slutligen kommer att gälla för 2019.

Uppdaterades senast: