Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna lägger ingen budgetmotion

Socialdemokraterna kommer inte att lägga fram någon budgetmotion för 2019. Arbetet med att Sverige ska få på plats en ny regering måste gå först och då ska inte budgetprocessen föregripa regeringsbildningen.

Övergångsregeringens budgetproposition är utformad för att ge nästa regering förutsättningar att sätta sin egen prägel på finanspolitiken, precis så som en bred riksdagsmajoritet har efterfrågat. Det finns också svårigheter med att styra landet med en budgetmotion. Till skillnad från budgetproposition från regeringen, så är en budgetmotion från ett parti inte lika utförlig eller genomarbetad.

Att försöka driva igenom sin ekonomiska politik med en budgetmotion utan att Sverige har en regering på plats är olämpligt. Fokus borde ligga på att vi få en handlingskraftig regering på plats som kan lägga en extra ändringsbudget så snart som möjligt.

– Tills Sverige har en regering på plats är det rimliga att den övergångsbudget som ligger också blir riksdagens beslut, säger Fredrik Olovsson (S), vice ordförande i riksdagens finansutskott.

När Sverige har en handlingskraftig regering kommer vi socialdemokrater självklart att lägga fram våra budgetförslag i riksdagen.

Uppdaterades senast: