Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

I vårändringsbudgeten för 2019 kommer den S-ledda regeringen att satsa 45 miljoner kronor på att stärka upp arbetet mot våld i nära relationer.

Satsningen är en förstärkning för att nå ett av våra jämställdhetspolitiska mål, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för många. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas. 

Det handlar exempelvis om att stärka skyddet och stödet till våldsutsatta och deras barn, det förebyggande arbetet och insatser för att få personer som utövar våld att sluta.

Som en del av satsningen ingår att Nationellt center för kvinnofrid, NCK, får utökade medel med 10 miljoner kronor.

Uppdaterades senast: