• Hem
  • / Nyheter
  • / [2019-03-29] Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

29 mars 2019

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

I vårändringsbudgeten för 2019 kommer den S-ledda regeringen att satsa 45 miljoner kronor på att stärka upp arbetet mot våld i nära relationer.

Satsningen är en förstärkning för att nå ett av våra jämställdhetspolitiska mål, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för många. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas. 

Det handlar exempelvis om att stärka skyddet och stödet till våldsutsatta och deras barn, det förebyggande arbetet och insatser för att få personer som utövar våld att sluta.

Som en del av satsningen ingår att Nationellt center för kvinnofrid, NCK, får utökade medel med 10 miljoner kronor.

Uppdaterades senaste: 17 juli 2019