Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsning på fler i jobb

Vi vill rusta fler att komma i arbete. I vårändringsbudgeten för 2019 kommer den S-ledda regeringen satsa 340 miljoner för att fler ska ta del av insatser som leder till jobb.

Vi vill utbilda arbetskraft genom att rusta arbetssökande genom att satsa på lokala jobbspår. Utrikesfödda kvinnor ska prioriteras. 

I de lokala jobbspåren samverkar Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare kring insatser för arbetssökande. Jobbspåren har tagits fram med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua). Syftet med dessa är att se till att människor har de kunskaper som arbetsgivare efterfrågar. På så sätt är jobbspåren en väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden. Enligt Dua har 50 procent (1 438 personer) av de som avslutat ett lokalt jobbspår gått vidare till arbete.

Uppdaterades senast: