Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förstärkning av Kriminalvården

Regeringen har skärpt en rad straff och ökat resurserna till polisen. Kriminalvården har mycket hög beläggning och får i vårändringsbudgeten extra tillskott för att kunna upprätthålla säkerheten i verksamheten, exempelvis genom personalförstärkningar. Sammanlagt får Kriminalvården 335 miljoner kronor 2019.

Regeringen jobbar med att renodla det polisiära uppdraget, har skärpt en rad straff och ökat resurserna till polisen. Beläggningen i Kriminalvården har nu på kort tid ökat kraftigt. I vårändringsbudgeten sätter regeringen av pengar till två viktiga områden inom Kriminalvårdens verksamhet för att ge Kriminalvården förutsättningar att upprätthålla god säkerhet och för att ha god transportorganisation. 

Totalt förstärks Kriminalvården med 335 miljoner kronor.

Förslaget är en del av vårpropositionen 2019 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdaterades senast: