Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi stärker rätten till assistans

Den S-ledda regeringen vill stärka assistansersättningen med 150 miljoner kronor i vårbudgeten. Förstärkning avser stöd för andning och sondmatning.

- Förstärkning av assistansersättningen är en angelägen fråga. Vi behöver möta situationen för de som behöver assistans för hjälp med andning och sondmatning. Det här är en del i att stärka rätten till assistans, säger socialminister Lena Hallengren.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. I LSS-lagen framgår vilka grundläggande behov den enskilde kan få hjälp med men det saknas idag bestämmelser om hjälp vid andning och sondmatning.

I vårändringsbudgeten för 2019 stärker regeringen anslaget för assistansersättning med 150 miljoner kronor. 

Förstärkning av anslaget avser ökade kostnader som kan uppkomma med anledning av promemorian om andning och sondmatning som remitterades tidigare i år. I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen som behandlar frågan under våren. Lagändringarna bedöms träda i kraft den 1 juli 2019.

Uppdaterades senast: