• Hem
  • / Nyheter
  • / [2019-05-10] S kräver jämställd EU-kommission

10 maj 2019

S kräver jämställd EU-kommission

EU-kommissionen ska bli mer jämställd och varje land ska nominera en kvinna och en man till de kommissionärsposter som ska besättas. Det är några av de krav för att öka jämställdheten som Socialdemokraterna ställer i årets val till Europaparlamentet.

Idag är 9 av 28 EU-kommissionärer kvinnor. I parlamentet är 5 av de 14 vice talmännen kvinnor samtidigt som 11 av 23 utskottsordföranden är kvinnor. Det inte räcker. Vi kräver förändring.

- Trots att hundra år har passerat sedan flera europeiska länder införde allmän rösträtt är kvinnor fortfarande underrepresenterade i politiken – detta oavsett vilken politisk nivå det handlar om. Det måste vi ändra på, säger Annika Strandhäll (S).

I Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) jämställdhetsindex över politisk makt är Sverige det enda land som når över 90 poäng av 100. Poängen baseras bland annat på andel kvinnliga ministrar samt ledamöter i nationella och regionala parlament.

- Kampen för ökad jämställdhet pågår hela tiden. Vi har kommit långt i Sverige och nu vill vi ta med oss det arbetet till den europeiska nivån. Det kommer att göra EU bättre, säger Heléne Fritzon, Socialdemokraternas förstanamn i valet till Europaparlamentet.

Förslagen om ökad jämställdhet i EU-kommissionen ingår även i Socialdemokraternas kommande valmanifest.

Uppdaterades senaste: 17 juli 2019