Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S föreslår att EU förbjuder plastpåsar

Socialdemokraterna vill se ett förbud mot plastpåsar.

Nyligen har EU tagit ett första steg för att förbjuda och minska användningen av några av de vanligaste engångsprodukterna i plast. Beslutet rör bland annat bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör och drinkpinnar. Dessa produkter hamnar ofta i naturen, främst våra hav. Därför är lagstiftningen ett steg i rätt riktning. Socialdemokraterna vill nu att man går ännu längre. Fler plastprodukter där det finns bra ersättningsprodukter bör fasas ut från marknaden.

Plasten i vår natur och våra världshav ökar. Enligt studier från FN kommer det finnas mer plast i våra världshav än fisk år 2050. I EU återvinns knappt 30 procent av den plast som tillverkas.

- Det är helt oacceptabelt att det riskerar finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050. EU har nyligen tagit ett första steg för ett förbud mot onödiga plastprodukter men det räcker inte. Om vi menar allvar med att minska den ohållbara plastanvändningen, måste vi införa förbud mot fler miljöfarliga plastprodukter, säger Jytte Guteland som är europaparlamentariker för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna föreslår därför att på EU-nivå införa ett förbud mot fler onödiga engångsprodukter gjorda av plast och att det införs en EU-gemensam mekanism för att fasa ut plastprodukter där det finns hållbara alternativ.

Uppdaterades senast: