Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism i EU

Terrorism och organiserad brottslighet rör sig över landsgränser och påverkar tryggheten i hela Europa. Samarbetet med andra är avgörande för att förhindra och bekämpa såväl stöldligor som våldsbejakande extremister. För terrorhotet mot Sverige, skjutningar i utsatta områden och stölder av båtmotorer och jordbruksmaskiner påverkas av faktorer utanför Sveriges gränser.

-       Vi presenterar idag ett kraftfullt paket mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Ett stärkt EU-arbete inom detta område ger förutsättningar för ett tryggare Sverige, säger Mikael Damberg (S), inrikesminister.

-       Den fria rörligheten är själva grundbulten för det europeiska samarbetet, men så länge det föreligger hot mot vår säkerhet måste vi kunna agera kraftfullt, säger Heléne Fritzon (S), kandidat till Europaparlamentet.

Utveckla samarbetet mot brottslighet
Brottsligheten som drabbar Sverige drabbar också andra EU-länder. Brottsaktiva personer rör sig inom EU för att både begå brott, förflytta stöldgods och undvika upptäckt. Utöver den S-ledda regeringens satsning på 10 000 fler polisanställda och starkare myndighetssamverkan vid gränserna kan ett bättre samarbete i EU också bidra till ökad trygghet i Sverige.

Därför vill Socialdemokraterna:

 • Skapa snabbare tillgång till elektroniska bevis i hela EU
 • Stärka Europol
 • Införa återreseförbud för brottslingar och hårdare krav mot medlemsstater att ta emot egna medborgare som dömts för brott

Minska inflödet av vapen och sprängämnen
En stor del av de illegala vapen och handgranater som används av kriminella i Sverige har smugglats in från andra länder. Socialdemokraterna vill strypa tillgången av illegala vapen och sprängämnen inom EU.

Därför vill Socialdemokraterna:

 • Offensiv mot vapen från västra Balkan
 • Skärpa kontrollen av ämnen som kan användas i sprängämnestillverkling
 • Förbjuda bangers i EU

Bättre gränskontroll
Om Sverige ska kunna skydda sina medborgare mot brott och samtidigt värna stödet för fri rörlighet mellan EU:s länder och mottagande av de som flyr förföljelse i andra delar av världen så måste gränskontrollerna fungera betydligt bättre än idag. 

Därför vill socialdemokraterna:

 • Utökade möjligheter att bedriva inre gränskontroll
 • PNR-uppgifter också på färje- och tågresor
 • Ett system med säkra länder för att avgöra asylsökningar
 • Förstärk Frontex med upp till 10 000 fler anställda


Uppdaterades senast: