Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Högern och hotet mot fri media

Socialdemokraterna presenterade idag en annonskampanj om högerns hot mot public service och en granskningsrapport om jobben. Annonskampanjen sker mot bakgrund av att högerextrema krafter i regeringsställning i flera EU-länder har angripit public service och de fria mediernas roll. Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen angripit public service och i söndags kom radikala förslag om begränsningar och utförsäljning.

- SD:s ständiga attacker mot fria medier och public service är skrämmande. Public service utgör en grundbult i en utvecklad demokrati och förser oss dagligen med nyheter och kunskap. I tider av ökad förekomst av desinformation och falska nyheter blir public service särskilt viktigt, säger Hans Dahlgren.

I flera EU-länder där högerextrema partier regerar ser vi exempel där det fria ordet attackeras och public service urholkas. Konsekvensen blir en okritisk och partisk nyhetsrapportering, vilket minskar människors möjligheter att bilda sig en egen uppfattning genom objektiv journalistik. Samtidigt har två av Moderaternas största länsförbund tagit ställning för att avskaffa eller begränsa public service i Sverige, medan delar av partiet öppnat upp för att regera med stöd av Sverigedemokraterna.

 

- I vår omvärld ser vi att med framgångar för högerpopulistiska partier så följer attacker på den fria pressen och public service. För oss socialdemokrater är det självklart med politiskt oberoende public service som en del av ett fungerande demokratiskt samhälle, säger Heléne Fritzon.

Uppdaterades senast: