Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi håller ställningarna i EU

En politik för arbetare och kvinnors rättigheter mot högerextremismen fick resultat. Socialdemokraterna håller fortsatt ställningarna i Europaparlamentsvalet med fem mandat. Heléne Fritzon, första namn på vår lista, kommer nu ta plats i Europaparlamentet.

Fotografi av Heléne Fritzon i talarstol.

Stefan Löfven har sagt att det här valet var en folkomröstning om högerextremismen? Hur tolkar du valresultatet?

- Att det trots högerns framgångar de senaste åren finns en motkraft som är stark. Vår folkrörelse är helt enorm när den kommer igång. Jag tror att det var helt rätt av oss att fokusera på att detta är ett värderingsval, som vi sen fyllde med sakpolitiskt innehåll. Vilka värderingar du har spelar stor roll när du ska fatta beslut.

 

Vilka frågor ser du fram emot att driva i EU?

- Jag vill, tillsammans med kollegorna som också valts till parlamentet, driva våra frågor om trygga jobb, kvinnors rättigheter och en rättvis klimatpolitik.

 

Vad händer nu?

- Nu ska jag hem till Skåne, för att träffa min familj. Sedan blir det en första resa ner till Bryssel för att förhandla om utskottsplatser och annat.

Uppdaterades senast: