Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

9,4 miljarder till mer tillgänglig vård och kortare köer

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, korta vårdköerna, motverka ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

- Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

Satsningen innebär att alla landsting i Sverige får mer pengar att satsa på sina medarbetare, så att de kan ge en bättre vård. Satsningen innebär också att alla landsting får mer pengar för att göra det enklare för dig att komma i kontakt till vården och att behöva vänta kortare på att få hjälp/vård.

- Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Regeringens gör nu en samlad satsning på 3,3 miljarder kronor för att skapa bättre förutsättningar för alla de människor som dagligen hjälper patienter till ett bättre liv, säger socialminister Lena Hallengren.

- Vården behöver finnas nära och där när man behöver den. En av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden är att minska vårdköerna. Det är centralt för tillgängligheten i vården. Därför gör vi stor satsning för att göra vården mer jämlik, mer tillgänglig, mer patientcentrerad och för att korta vårdköerna, säger socialminister Lena Hallengren.

Sjukvården är grundläggande för ett starkt svenskt samhälle. När du är som svagast ska du kunna veta att vårt samhälle är som starkast. Socialdemokraterna kommer fortsätta att möta utmaningarna i svensk sjukvård i bygget av ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige.

Totalt går satsningen till fem områden:
3,3 miljarder till vårdens medarbetare
2,4 miljarder till primärvården
1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa
1,6 ,miljarder för en ny, uppdaterad, kömiljard
446 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Uppdaterades senast: