Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraternas ekonomiska seminarium: Mer resurser krävs till välfärden

Att fler svenskar lever allt längre är en framgång för folkhälsan och ett styrkebesked för den välfärd vi gemensamt byggt upp. I kombination med att barnafödandet ökar ställer det dock krav på välfärden där vi kommer att behöva rekrytera tiotusentals undersköterskor, lärare, vårdbiträden och barnskötare under de kommande åren. Om denna utmaning handlade årets ekonomiska seminarium under Almedalsnveckan.

Under ledning av journalisten och författaren Katrine Marçal diskuterade finansminister Magdalena Andersson (S) hur Sverige ska möta den här utvecklingen tillsammans med Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Örebro län, Catharina Borgenstierna, VD för Camanio Care och Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier.

Paneldeltagarna diskuterade bland annat hur välfärden ska säkras och hur ansvaret att garantera kvalitet i välfärden ska fördelas mellan staten, regioner och kommunerna. Dessutom diskuterades hur – förutsatt att vi lyckas avsätta de ekonomiska resurserna som krävs – tillräckligt många kompetenta medarbetare ska välja att arbeta i välfärden.

Magdalena Anderssons presentationsbilder finns här. Pdf, 657.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karins Sundins presentationsbilder finns här. Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Catharina Borgernstiernas presentationsbilder finns här Pdf, 878.8 kB, öppnas i nytt fönster..
Anders Ekholms presentationsbilder finns här. Pdf, 356.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Magdalens Anderssons facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man se seminariet i efterhand.

Uppdaterades senast: