Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Så ska vi säkra välfärden

Alla har rätt till en välfärd som finns där när vi behöver den – inte minst våra äldre som byggt det Sverige som vi är så stolta över. Därför krokar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu arm med kommuner, landsting och fackföreningar för att utveckla svensk välfärd. Arbetet kommer att ske inom ramen för en välfärdskommission.

Välfärdskommissionen presenterades av finansminister Magdalena Andersson och civilminister Ardalan Shekarabi vid en pressträff.

– Välfärden är vårt viktigaste omfördelande verktyg för att skapa ett jämlikt samhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden, detta i en tid då vi blir fler äldre. Att vi lever allt längre är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle, men innebär också en stor utmaning. Tillsammans behöver vi hitta gemensamma lösningar som steg för steg stärker välfärden. Det är så vi har byggt Sverige och det är så vi ska utveckla Sverige vidare, säger finansminister Magdalena Andersson.

Att bygga ut välfärden är en stor uppgift men den är fullt möjligt att klara – både i stad och på landsbygd – om vi prioriterar och låter välfärden gå före stora skattesänkningar. Men välfärden behöver också hitta nya och bättre arbetssätt.

Genom välfärdskommissionen kommer den socialdemokratiskt ledda regeringen nu jobba tillsammans med kommuner, landsting och fackföreningar för att stärka svensk välfärd.

Uppdaterades senast: