En särskild rubricering för hedersbrott

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande och som är av yttersta vikt att samhället markerar med kraft mot. Kampen mot alla former av hedersförtryck är därför en högt prioriterad fråga för den socialdemokratiskt ledda regeringen som nu vill införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Det är en viktig del i att bygga samhället starkare för alla.

Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt. Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns det ett behov av att, som ett komplement till det arbetet, ytterligare utreda hur sådana beteenden som hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i bör hanteras straffrättsligt.

- Vi måste sända tydliga signaler om att samhället ser ytterst allvarligt på alla former av hedersrelaterat våld och förtryck, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska se över straffansvaret för hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att ta ställning till om det bör införas ett särskilt hedersbrott. Förslag på en sådan reglering ska lämnas oavsett ställningstagande när det gäller frågan om huruvida ett särskilt hedersbrott bör införas.

Uppdaterades senaste: