Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna tar krafttag för att stoppa droghandeln och krossa gängen

Att krossa gängkriminaliteten är en av vårt samhälles viktigaste uppgifter. Droghandeln göder gängen, som lockar unga in i kriminaliteten, håller hela bostadsområden gisslan och skapar otrygghet för vanligt folk. Vi Socialdemokrater är fast bestämda att stoppa droghandeln och därmed skära finansieringen av de kriminella gängen och knäcka gängkriminaliteten.

Droghandeln står för en stor del av den gängkriminalitet vi ser idag, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena. Festknarkandet på innekrogar i storstäder och hemmafester i villaförorter är en viktig inkomstkälla för de kriminella grupperna. Droghandeln göder de kriminella gängen, som lockar unga in i kriminalitet, håller hela bostadsområden gisslan och skapar otrygghet för hederligt folk.

Att bekämpa gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av Socialdemokraternas högst prioriterade frågor. Genom att stoppa droghandeln skärs finansieringen av de kriminella gängen av och då kan vi knäcka gängkriminaliteten.

Därför har Socialdemokraterna under sin tid i regeringen tagit brett grepp för att förstärka brottsbekämpningen och vårt brottsförebyggande arbete. Vi förstärker polisen med 10.000 polisanställda. En av deras viktigaste uppgifter kommer att vara att bekämpa droghandeln och därmed komma åt gängkriminaliteten. Vi ger också polisen möjlighet att övervaka med kameror på gator och torg. Vi håller på att utreda hur vi kan ge myndigheter möjlighet till hemlig dataavläsning. Vi skärper straffen, ger tullverket fler befogenheter, vi förstärker socialtjänstens arbete så de kan nå fler unga och mycket mer.

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att skärpa arbetet mot den olagliga narkotikahandeln i Sverige. Till exempel måste vi ändra lagen så att ingen postanställd ska behöva agerar kurir i droghandeln. Vi ger uppdrag till polisen att stärka sitt arbete mot droghandeln på bred front. En ny nationell strategi ska tas fram med fokus på narkotikaprevention och Brå ska specifikt fokusera på droghandeln.

Vi fortsätter att kraftsamla och visar att samhället alltid är starkare än gängen. Gängkriminaliteten och den grova organiserade brottsligheten ska knäckas.

Läs gärna Stefan Löfvens intervju i DN här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: