Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S föreslår rättvisare välfärd genom ny kostnadsutjämning

Ojämlikheten mellan olika delar av Sverige måste jämnas ut. Därför vill Socialdemokraterna se en uppdatering av kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting. Förslaget presenterades vid en pressträff under söndagen och kan bli verklighet redan i januari nästa år.

Klyftorna mellan stad och landsbygd har blivit en allt större politisk fråga under de senaste åren. Många kommuner och regioner, särskilt de som ligger långt ifrån storstadsområdena, har stora utmaningar att lösa för inte minst äldreomsorgen men också vården och skolan. Socialdemokraterna presenterade vid en pressträff på söndagen nya förslag för att förbättra jämlikheten och säkerställa rätten till en god och välfungerande välfärd över hela Sverige – oavsett var du bor.

Vid pressträffen, som föregick partiordförande Stefan Löfvens sommartal i värmländska Björneborg, deltog förutom statsministern även civilminister Ardalan Shekarabi och socialminister Lena Hallengren.

- Att kommuner och landsting har goda och likvärdiga förutsättningar är avgörande för att stärka välfärden och motverka klyftor mellan olika landsändar. Alla invånare ska ha tillgång till välfärdstjänster av god och likvärdig kvalitet, oberoende av var man bor, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Förslaget innebär att omfördelningen inom systemet ökar för både kommuner och landsting, från totalt 9,7 miljarder kronor till 11,5 miljarder kronor och där största ökningen blir för landstingen: från 2,2 miljarder kronor till 3 miljarder kronor.

Detta leder till att omfördelningen inom kostnadsutjämningen, som är en del av det kommunala utjämningssystemet, ökar för både kommuner och landsting. I den nya utjämningen ska större hänsyn tas till gles bebyggelse men också faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa hos befolkningen.

- Sverige ska hålla ihop. För att skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet måste staten ta ansvar och förstärka omfördelningen. Det här kommer innebära välbehövliga resurstillskott till välfärden i många kommuner och landsting, förklarar civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Socialminister Lena Hallengren (S) betonade vikten av att ge regionerna tillräckliga resurser för att kunna förbättra sjukvården och korta köerna.

-Vi tar ett samlat grepp för att göra svensk sjukvård mer tillgänglig och jämlik. Vi vill få ner väntetiderna. Därför skjuter vi till historiskt stora tillskott och ser till att fördelningen blir mer rättvis över landet, avslutar socialminister Lena Hallengren (S).

Enligt Socialdemokraterna kan ett nytt system vara på plats redan den 1 januari 2020. Detta förutsätter att riksdagen ställer sig bakom förslaget.

Uppdaterades senast: