Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi vill ha lag på mer personlig hemtjänst!

När man blir äldre och behöver omsorg så ska man få en personligt anpassad och varm omsorg. Ett problem idag är att många äldre och anhöriga känner att hemtjänsten är opersonlig och det är för många olika personer som man möter. Vill vi se en mer personlig hemtjänst och vill därför lagstifta om en fast omsorgskontakt.

När man behöver det ska det finnas en bra och varm omsorg som tar hand om en och hjälper en i vardagen. Hemtjänsten ska finnas där för att se till så att man kan fortsätta att ha ett aktivt och meningsfullt liv. Det är en del i ett starkt och tryggt samhälle.

Idag känner många äldre och anhöriga att hemtjänsten är opersonlig. Personalen, som kämpar så hårt, kan ha svårt att hinna med. Det är många olika personer som kommer hem till den äldre och det kan vara svårt att skapa en personlig kontakt.

Vi vill att omsorgen ska kännas trygg och vara mer personlig. Därför vill vi lagstadga om att alla som har hemtjänst också ska ha en fast omsorgskontakt. På så sätt har äldre och anhöriga alltid en person som de har kontakt med, som känner till behoven hos den äldre och som kan vara med och göra hemtjänsten mer personligt anpassad efter behov och önskemål.

Vi tillsätter nu en utredning för att ta fram en lag som gör att alla med hemtjänst, oavsett offentligt eller privat, ska ha en fast omsorgskontakt.

Det är ett av de kraven som vi socialdemokrater drev i förhandlingarna med MP, C och L och blev en del av Januariavtalet. Nu ska det bli verklighet!

Uppdaterades senast: