Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Statsministern läste upp regeringsförklaringen och presenterade nya statsråd

Statsminister Stefan Löfven läste idag upp regeringsförklaringen i riksdagen. Välfärden, klimatet, pensionerna och tryggheten kommer vara regeringens främsta prioriteringar framöver. Därutöver ska möjligheterna förbättras att bo och leva i hela landet, bland annat genom att öka statens närvaro med fler servicekontor.

Statsministern presenterade också vilka statsråd som ska tjänstgöra i den nya regeringen. Ann Linde utnämndes till chef för Utrikesdepartementet och ny utrikesminister. Anna Hallberg utnämndes till statsråd med ansvar för utrikeshandelsfrågor. Till ny arbetsmarknadsminister utsågs Eva Nordmark.

Sverige besitter en enorm potential och är ett av världens mest jämlika länder, konstaterade statsministern. Samtidigt slog han fast att det finns ett antal problem och utmaningar att ta itu i.

- Vårt land – präglat av vacker natur, öppenhet och en hårt arbetande befolkning – har enorma möjligheter. Bara tillsammans kan vi göra det mesta av den potential som finns i Sverige. De problem vi har möter vi tillsammans och inte var och en för sig, anförde Löfven.

Läs hela regeringsförklaringen i sin helhet här: https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: