Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En budget för ett starkare samhälle

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till budget. Mer pengar till en starkare välfärd i hela landet, mer i plånboken för pensionärer och en rättvis klimatomställning står i fokus i budgeten. Dessutom får polis, kriminalvården och rättsväsendet mer resurser i kampen mot brottsligheten.

Det här är en offensiv budget som uppfyller många socialdemokratiska vallöften. Fokus är på att bygga ett starkare samhälle. Det handlar om att ta stora steg mot att alla, oavsett var man bor i landet ska kunna jobba, ska få bra service och känna trygghet. En central del är att Sverige ska hålla ihop och att tillgången till välfärd och möjligheter inte ska bero på var man bor.

Grunden för ett tryggt och starkt samhälle börjar alltid i skolan. Därför får skolan mer pengar till fler lärare och lärarassistenter.Det är avgörande och kommer att ge både arbetsro och ökade kunskaper för eleverna. Bland annat ska möjligheterna att omskola sig till lärare utökas och göras mer attraktivt. Dessutom utökas utbildningsplatserna i hela vårt land, vilket är viktigt för att få fler människor i arbete.

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension och färre bli fattiga för att de blir pensionärer. Nu levererar regeringen på löftet och presenterar en satsning för i budgetpropositionen för 2020 på sänkt skatt, höjt grundskydd i garantipensionen och höjt tak för bostadstillägget. I grunden handlar förslagen om att alla äldre ska känna trygghet vid pensionen och om respekt för våra äldre som har byggt upp vårt land.

Här är några av budgetförslagen i korthet:

- Mer pengar till kommuner och landsting för att kunna anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och lärare.

- En halv miljard mer till kommuner med stora socioekonomiska utmaningar.

- Fortsatt förstärkning till polis, kriminalvård, tull och domstolar

- Fler servicekontor som säkrar tillgången till statlig service i hela landet.

- Höjd garantipension och bostadstillägg.

- Kunskapslyftet byggs ut till 93 000 högskoleplatser i hela landet.

- Fler lärarassistenter i skolan och satsningar på att lyfta läraryrket.

- Mer pengar för utbyggnad av bredband till hela landet.

- Bankskatt som stärker landets försvar.

- Stora satsningar för en rättvis klimatomställning.

- Satsning på kulturskola och fri entré till statliga muséer.

- Investeringsstöd för fler hyresrätter i hela landet.

Uppdaterades senast: