Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Klimatomställningen måste ske rättvist

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet men då behövs kraftfulla åtgärder – och det nu. Sverige ska gå före i klimatomställningen och bli världens första fossilfria välfärdsland. Därför antog Socialdemokraternas partistyrelse idag enhälligt ett uttalande om krav på en rättvis klimatomställning där samhället tar täten och ingen lämnas utanför.

Alla människor kan bidra i klimatarbetet men för att lösa klimatkrisen måste vi agera gemensamt. Vi ska kunna fortsätta leva våra liv i hela Sverige på ett hållbart och klimatsmart sätt. Därför driver vi tre hårda krav för en rättvis klimatomställning:

 1. Investera i grön infrastruktur och minska klyftorna mellan stad och land
 • Investeringar i industrin som ger gröna jobb i glesbygd.
 • Gröna transporter ska inte vara en storstadslyx. Laddstolpar, bra vägar och tågräls ska finnas i hela landet.
 1. De som är rikast ska bidra mest
 • Klimatomställningen måste ske på ett rättvist sätt. En grön skatteväxling är nödvändig.
 • Företag ska betala mer för sina utsläpp.
 • Förenkla och sänk kostnader för vanligt folk att välja klimatsmart.
 1. Kräv att alla länder tar sitt ansvar
 • Inget land ska få segla under radarn. Sverige ska vara en motor i både EU och FN för att alla länder lever upp till sina åtaganden.

Under fredagen den 27:e september samlas klimataktivister världen över i vad som väntas bli den största demonstrationen för klimatet hittills. Det går inte att stillatigande se på när människor drabbas av klimatförändringarna. Isar som smälter, vattennivåer som stiger, plastansamlingen i våra hav, ekosystem som brakar samman och jordbruksmarker som inte går att bruka. Det är globala förebilder som Greta Thunberg som har lett till det allt snabbare uppvaknandet kring klimatkrisen.

Nu måste hela samhället ta sitt ansvar och därför kraftsamlar vi för att genomföra vår tids omställning på ett rättvist och hållbart sätt.

Uppdaterades senast: