Statens ansvar för vården måste öka!

Staten behöver ta ett större ansvar och ökad kontroll över att människor ska ha en god tillgång till vård i hela landet. För att nationellt kunna utlova en jämlik vård i hela landet så måste vi se till att våra gemensamma resurser också bidrar till att nå de målen.

Sverige har världens bästa sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor oroar sig över att få vård i tid. Vi socialdemokrater gör nu en offensiv i sjukvårdspolitiken för att prioritera kampen mot väntetiderna, och ojämlikheten i vården.

– Sverige har världens bästa sjukvård när det kommer till medicinska resultat och effektivitet. Men vi ser också väldigt tydligt att det finns brister. Jag är genuint orolig för människor som inte känner att sjukvården räcker till. Därför ser vi bland annat att statens kontroll och ansvar nu måste öka. Vi ska inte ta över sjukvården från regionerna, men staten måste ta ett större ansvar och ha en ökad kontroll för sjukvården, säger Stefan Löfven

Socialdemokraterna satsar på en mer tillgänglig vård utanför våra sjukhus. Under hösten inleds arbetet med en stor primärvårdsreform. En fast läkarkontakt för alla och snabbare hjälp vid psykisk ohälsa på vård- och hälsocentraler är två av målen.

Uppdaterades senaste: