Hemlig dataavläsning – för att angripa brottsligheten än hårdare

Gängkriminaliteten ska knäckas. Grova brott ska klaras upp och förebyggas. Idag kommunicerar kriminella genom krypterade data eller på sätt som är svårt att följa. Därför ger vi polisen möjlighet till hemlig dataavläsning för att kunna angripa kriminaliteten och klara upp fler brott.

- Vi ger brottsbekämpande myndigheter ett nytt verktyg och ett väldigt skarpt vapen i kampen mot de gäng som sköter mycket av skjutningarna och sprängningarna och den grova kriminella verksamhet som Sveriges plågas av. Det innebär att brottsbekämpande myndigheter får möjlighet att gå in i brottsmisstänktas datorer, surfplattor och mobiler för att läsa krypterad information, säger Mikael Damberg (S), inrikesminister.

Den tekniska utvecklingen och kriminellas agerande försvårar för de brottsbekämpande myndigheterna att samla in information som behövs för att utreda och förebygga brott. Hemlig dataavläsning kan förväntas leda till att grova brott som mord, grova narkotikabrott, våldtäkter och brott mot rikets säkerhet kan förhindras och klaras upp i större utsträckning. Förslaget innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrotts­myndigheten får bättre möjligheter att, efter domstolsbeslut, avläsa och övervaka personer som är misstänkta för eller förväntas begå allvarliga brott.

Förslaget ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020 och tidsbegränsas i fem år, därefter ska lagen utvärderas.

Uppdaterades senaste: