Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna lyssnar på Undersköterskeupproret!

Undersköterskor runt om i landet gör ett fantastiskt jobb för att ge en bra omsorg och vård till våra äldre, men det behöver bättre förutsättningar.

En förutsättning för att Sveriges äldre ska få en vård och omsorg av god kvalitet är tillgången på personal med rätt kompetens. Undersköterskor behöver bra förutsättningar för att kunna ge bra omsorg och vård till våra äldre.

Initiativet Undersköterskeupproret som startade sommaren 2019 har outtröttat påpekat att de behöver en bättre arbetsmiljö, bättre förutsättningar och fler kollegor för att kunna ge en bra omsorg och vård. Vi lyssnar på Undersköterskeupproret och ser utmaningarna som de belyser.

I ett led av att ge bättre omsorg och att ge personalen bättre förutsättningar så tillsätter nu den s-ledda regeringen en nationell äldresamordnare. Samordnaren ska tillsammans med kommuner initiera arbete som främjar en god arbetsmiljö och som tar tillvara teknikens möjligheter i syfte att underlätta för personalen och ge ökad kvalitet för patienter och brukare.

Uppdaterades senast: