Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi agerar mot våldet!

Gängkriminaliteten och det dödliga våldet ska bort från Sveriges gator. Det är Socialdemokraternas fokus. Det görs med fler poliser, hårdare tag mot brotten och mer förebyggande arbete. Se arbetet nedan!

 • Gängkriminaliteten ska knäckas. Vi agerar hela tiden och flyttar fram samhällets positioner. Vi har i veckan beslutat om hårdare straff för mord och att polisen enklare ska kunna ha kameraövervakning. Vi fortsätter agera, fler insatser mot brotten, ger polisen de resurser och verktyg dom behöver och mer förebyggande arbete, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), justitieutskottets ordförande.

Socialdemokraterna har under de senaste fem åren flyttat fram positionerna mot de kriminella gängen. Det har varit ett högt tempo i arbetet. Samtidigt står inte de gängkriminella och tittar på medan samhället kommer dem närmare. Därför fortsätter arbetet med fler insatser. Nedan radas exempel på några av de insatser som Socialdemokraterna genomför och som ska genomföras:

Insatser som Socialdemokraterna gör:

 • 10 000 fler polisanställda. Viktigast av allt ska polisen bli 10 000 fler. Från 30 000 till 40 000 anställda på bara några år. Nu har polisen utökats med 3 000 och varje halvår examineras flera hundra nya poliser. Utöver det har polisen förstärkts med mer pengar.
 • Skärpt straff för nästan alla grova våldsbrott. Flera kan läsas här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Högre straff för vapenbrott. Blir man tagen med skarpladdat vapen blir man nu automatiskt häktad och riskerar att inte komma hem på två år. I snitt tar polisen en person med skarpladdat vapen om dagen och sätter bakom lås och bom tack vare den nya lagen.
 • Dubblade det statliga stödet till skolan. Nu jobbar 31 000 fler vuxna i skolan.
 • Mer kameraövervakning. Polisen får fler möjligheter till kameraövervakning.
 • Polisen får möjlighet till hemlig dataavläsning av krypterade data.
 • Registrering av kontantkort till mobil på gång. Så att gängen inte kan kommunicera anonymt.
 • Fördubblat minimistraffen för både grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.
 • Snabbare lagföring
 • Stärker hela rättskedjan
 • Påbörjat arbete med en heltäckande terroristlagstiftning.
 • Krav på deltagande i återfallsförebyggande åtgärder för att vara aktuellt för villkorlig frigivning
 • Skärpt straffen för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling
 • Extra stöd till skolor med låga resultat
 • Kraftigt utökat anslagen till Brottsofferjouren och kvinnojourerna
 • Minskad segregation – regeringen presenterade 2016 ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation. Det handlar om att bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och deras resultat, stärka samhällsservicen och minska boendesegregationen samt stärka demokratin och stödja det civila samhället. En ny myndighet bildades – Delegationen mot segregation
 • Nationellt brottsförebyggande program

Insatser som ska genomföras:

 • Införa nationellt avhopparprogram
 • Polisen ska enklare kunna göra husrannsakan
 • Obligatorisk häktning för fler brott
 • Än snabbare lagföring
 • Ordningsvakter kan avlasta polisen
 • Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet
 • Ytterligare medel till LVU-placeringar
 • Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminalitet
 • Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • Inför nya påföljden ungdomsövervakning
 • Utred system med kronvittnen och anonyma vittnen
 • Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden
 • Socialtjänsten ska kunna gripa in tidigare och i fler situationer
 • Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala insatsgrupper
 • Mer brottsförebyggande ansvar hos kommunerna

Dessa är en del av vår 34-punktsprogram mot gängen som Socialdemokraterna tidigare presenterat. Det är ett av de största programmen mot gängen i moderna tid. Hela listan kan läsas här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialdemokraterna angriper brotten och dess orsaker. Det förebyggande arbetet är lika viktigt som det brottsbekämpande. Ett starkt samhälle innebär ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast: