Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya regler gällande eget boende för asylsökande (EBO)

Idag röstade riksdagen ja till en förändring av den så kallade EBO-lagen. Förändringen syftar till att få fler asylsökande att bosätta sig där det finns bättre möjligheter till snabb integration. Förslagen röstades igenom av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

- Vi socialdemokrater har länge velat avskaffa EBO-lagen. Många socialdemokratiska kommunalråd har larmat om den ohållbara situationen EBO medfört, inte minst i kommuner som Södertälje och Malmö. EBO-lagen har haft förödande konsekvenser för integrationen, säger Rikard Larsson, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

De nya reglerna för eget boende, innebär bland annat att asylsökande som väljer att bosätta sig i områden med socioekonomiska utmaningar, inte ska ha rätt till dagersättning eller bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande hellre ska bosätta sig i områden där det finns goda förutsättningar för snabb integration.

- Tillsammans med anvisningslagen är detta en av de viktigaste åtgärderna för att motverka segregation och skapa ett hållbart mottagande av nyanlända. Inte minst för de kommuner som har tagit allra störst ansvar de senaste åren, och redan befinner sig i en mycket ansträngd situation. Vi har kämpat för det här väldigt länge och det känns därför bra att vi nu kan leverera på detta, säger Rikard Larsson.

Socialdemokraterna vill samtidigt gå ännu längre och avskaffa EBO-lagen i sin nuvarande form.

- Det här ett stort steg i rätt riktning. Men om vi på allvar ska ta itu med samhällsproblem som segregation och trångboddhet måste EBO-lagen avskaffas helt.


Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Uppdaterades senast: