Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Högre resultat i svensk skola

I dag presenterades resultaten den stora PISA-studien. Resultaten visar att kunskapsresultaten ökar i samtliga kunskapsområden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Uppgången i PISA beror inte på någon slump – utan på hårt arbete från lärare och elever och stora satsningar på att stärka undervisningen i skolan av den socialdemokratiskt ledda regeringen.

  • Idag är det roligt att vara elev, lärare, rektor och inte minst utbildningsminister. Svensk skola står stark och är på väg tillbaka till kunskapsresultat i toppklass, säger Anna Ekström (S), utbildningsminister

Sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister har Socialdemokraterna steg för steg återtagit kontrollen över skolans utveckling. Idag är det 31 000 fler anställda i skolan än innan Socialdemokraterna tillträdde i regeringen. Det gör skillnad i klassrummen och för undervisningen. Socialdemokraterna satsar också på lärarna genom höjda löner och bättre fortbildning för personal inom skolan och förskolan.

Samtidigt visar PISA att Sverige inte har lyckats bryta ojämlikheten i skolan. Den svenska skolan är mindre jämlik än våra nordiska grannländers.

  • Det borde vara en väckarklocka för politiker av alla färger. Den marknadstro som har präglat skolpolitiken under de senaste decennierna har lett till växande klyftor mellan skolor. Det är nu hög tid att vi gör upp med marknadsstyrningen och återupprättar skolan som en gemensam bildningsinstitution, säger Anna Ekström (S)

Uppdaterades senast: