Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler möjligheter till husrannsakan för att förhindra skjutningar och sprängningar

Skjutningar och sprängningar är ett stort problem och måste minska. Gängens våld påverkar hela samhället. För att kunna söka efter skjutvapen och sprängämnen i kriminella miljöer vill Socialdemokraterna ge polisen mer möjligheter till husrannsakan.

  • Polisen växer nu med 10 000 fler anställda till 2024, men de behöver också skarpa verktyg för att kunna komma åt gängen och förhindra sprängningar och skjutningar. Fler möjligheter till husrannsakan är en del av regeringens breda arbete för att knäcka gängkriminaliteten, säger Mikael Damberg (S), inrikesminister

Socialdemokraterna arbetar brett för att knäcka gängen och flytta fram samhällets positioner. Det viktigaste arbetet är att polisen ska bli 10 000 fler anställda. Därutöver så förstärks det förebyggande arbetet, ett flertal straff skärps och brottsbekämpande myndigheter får skarpare verktyg för att kunna komma åt gängen från alla håll.

För att motverka skjutningar och sprängningar behöver polisen på ett effektivt sätt kunna söka efter vapen och andra farliga föremål, t.ex. sprängämnen och vapen, i kriminella miljöer. Därför vill Socialdemokraterna ge polisen utökade möjligheter att göra husrannsakan. En utredning kommer nu se på hur lag skulle kunna förändras utan att komma i konflikt med grundläggande fri och rättigheter.

Socialdemokraterna är fast beslutna om att gängkriminaliteten ska knäckas, och att samhället både ska stärkas och flytta fram sina positioner. Sedan den S-ledda regeringen tillträdde har ett stort arbete gjorts. Mer behöver göras. Förslaget om husrannsakan är en av de 34 punkter med ytterligare insatser mot gängkriminalitet som regeringen ska genomföra.

Utöver de brottsbekämpande arbetet behövs också ett omfattande förebyggande arbete och en politik som stärker hela samhället. Vi behöver arbeta lika hårt för att bekämpa brottens orsaker som vi är med att bekämpa brottsligheten. Det börjar med att alla barn ska få en bra utbildning och en trygg skolgång. Socialdemokraterna kommer alltid sätta välfärden och tryggheten först.

Uppdaterades senast: