Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Statlig satsning på fler hyresrätter

Det behövs mer hyresrätter så att fler kan hitta en bostad som passar sitt liv. Nu satsar Socialdemokraterna i regeringsställning pengar på att fler hyresrätter och studentbostäder, med bättre hyror än vid annan nyproduktion ska byggas.

-Det behöver byggas mer och billigare bostäder. En grupp som har väldigt svårt att få sin första bostad är unga. Därför är jag glad att vi nu kan leverera på ett löfte om att fler bostäder med rimliga hyror ska kunna byggas, säger Philip Botström ordförande för SSU

Trots de senaste årens starka utveckling i antalet påbörjade bostadsbyggen råder bostadsbrist i åtta av tio kommuner i landet. Sverige har under flera årtionden haft ett alltför lågt bostadsbyggande och många av de bostäder som har byggts har varit för dyra för vanliga hushåll.

Många har svårt att hitta en bostad, inte minst ungdomar som kan tvingas att bo hemma under många år innan de finner en bostad.

Socialdemokraterna anser att det behöver byggas mer och satsar därmed statliga pengar på att återinföra investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder. Det ökar förutsättningen för att bygga tiotusentals nya hyresrätter i hela landet med lägre hyror än övrig nyproduktion.

Investeringsstödet är en viktig punkt i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Uppdaterades senast: