Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Välfärdskommissionen på plats

Den svenska välfärden står till följd av samhällsutvecklingen inför betydande utmaningar. Vi blir alltfler äldre och det föds fler barn i Sverige. Det är en vinst för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att vi kommer att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden och att det behövs nya smarta sätt att arbeta.

Magdalena Andersson

Den s-ledda regeringen inrättar därför en välfärdskommission som syftar till att identifiera och analysera åtgärder för att stärka och säkra välfärden av god kvalité på lång sikt.

Välfärdskommissionen kommer särskilt att prioritera åtgärder inom fyra områden:

·         förbättrad styrning av välfärden

·         effektivt nyttjande av offentliga resurser

·         hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssektorn

·         digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser till välfärden.

Kommissionen leds av finansminister Magdalena Andersson och samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Genom att samla företrädare för dessa aktörer kan lösningar på välfärdssektorns utmaningar identifieras och förankras hos de som ansvarar för välfärden.

I arbetet ska kommissionen särskilt beakta att kommuner och regioner har olika förutsättningar och utgångsläge i olika delar av landet. Kommissionen ska genomgående anlägga ett jämställdhetsperspektiv.

Uppdaterades senast: