Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Turismen kan stärka samhället i hela landet än mer

Hela landet ska leva och utvecklas. Socialdemokraterna presenterar i ett besök i Sälen en nya politisk idé. Syftet med idén är att stärka hela landets utveckling där turismen kan vara med och bidra till investeringar för tillväxt och satsningar i den lokala orten.

  • Hela landet ska leva och utvecklas. Med en tillväxtpeng på gästnätter kan kommunerna tillsammans med besöksnäringen stärka den lokala tillväxten. Det ger både resurser för att göra nödvändiga investeringar och underhåll på infrastruktur, så som vägar, leder och parker som turismen sliter på, samt att pengarna kan användas för att stärka det lokala samhället och servicen, säger Helene Hellmark Knutsson, gruppledare Näringsutskottet (S)

Besöksnäringen är viktig för sysselsättningen, tillväxten och att hela landet ska leva men kräver samtidigt investeringar i kommuners infrastruktur. Många kommuner har idag inte tillräckliga resurser att både hantera de påfrestningar på samhällsservice och infrastruktur som ett stort antal turister innebär och även bidra till tillväxtsatsningar. En tillväxtpeng kan bidra till kostnader för infrastruktur, renhållning och andra kommunala verksamheter som utsätts för extra kostnader i en kommun med omfattande turism. Med en tillväxtpeng kan kommunen själva få behålla resurser som besöksnäringen hos dem genererar. På så sätt kan turismen vara med och stärka den lokala servicen och bidra till att kommunen kan göra nödvändiga satsningar på t ex infrastruktur som också stärker företagen.

Socialdemokraternas idé innebär en lagförändring som möjliggör för kommuner att lokalt kunna införa en turismavgift i form av tillväxtpeng. I många länder i Europa och delstater i USA finns möjligheter för kommuner, städer och delstater att ta ut en form av turismavgift, som för det mesta tas ut i form av övernattningsavgift. Kommunen lägger på en avgift på 10–30 kronor, eller eventuellt en procentsats, per hotellnatt eller campingnatt. Resurserna kan sedan återinvesteras i den lokala servicen och orten.

Den politiska idén ska nu testas och diskuteras inom Socialdemokraterna och kan bli partiets politik i framtiden.

Uppdaterades senast: