Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler poliser än någonsin tidigare

Samhällets samlade styrka ska knäcka den organiserade brottsligheten och bekämpa brottslighetens orsaker. Socialdemokraternas satsningar gör att polisen växer över hela landet och nu är fler än någonsin tidigare.

Våldet, brottsligheten och narkotikahandeln ska tryckas tillbaka och de kriminella ska låsas in. Samtidigt ska skola, socialtjänst och civilsamhället stärkas för att fler unga inta ska dras in i kriminaliteten.

- Gängbrottsligheten ska bekämpas från alla håll. Ingen ska behöva leva i rädsla för sprängningar och skjutningar. Vi behöver mobilisera hela samhället för att trycka tillbaka de relativt få individer som står för mycket av otryggheten i samhället, och vi genomför nu en rad åtgärder för att detta arbete ska intensifieras. Polisen gör ett fantastiskt jobb för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten över hela landet, därför ska de få ännu fler kollegor, säger Mikael Damberg (S), inrikesminister.

Fler poliser är avgörande för att här och nu bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Sedan 2016 har vi som mål att Polismyndigheten ska växa till 10 000 fler och vara mer närvarande i hela landet till 2024.

Nu ger Socialdemokraternas satsningar effekt. Vi har byggt ut polisutbildningen och nu utbildas mer än dubbelt så många poliser jämfört när Moderaterna satt vid makten. Sedan 2016 har Polismyndigheten vuxit med 3500 fler anställda, och antalet poliser och civilanställda är idag fler än någonsin. Samtidigt utbildas just nu 3000 fler som inom några år kommer förstärka polisen. Färre lämnar polisyrket och 25% av alla poliser som slutat av andra anledningar än pension sedan 2015 har återanställts.

Den organiserade brottsligheten ska knäckas och polisen kommer stå längst fram i det arbetet. Med utbyggd polis genomförs just nu omfattande insatser från alla håll för att trycka tillbaka gängen.

Uppdaterades senast: