Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraternas kongress till Göteborg

När Socialdemokraterna samlas till sin 41:a ordinarie kongress gör man det i Svenska Mässans lokaler i Göteborg. Det har partistyrelsen fattat beslut om. Kongressen är flyttad till 3-7 november 2021.

Enligt partiets stadgar ska det kallas till ordinarie kongress vart fjärde år.

– För oss socialdemokrater är en ordinarie partikongress alltid något speciellt. Det är där vi utser våra ledande företrädare och det är där vi tillsammans formar politiken. Jag ser fram emot spännande dagar i Göteborg och att vi där tar ordentlig avstamp inför nästa val, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Beskedet om att det blir Göteborg som får stå värd för nästa ordinarie kongress togs emot med glädje hos de lokala socialdemokraterna.

– Det är ett välkommet besked att nästa partikongress arrangeras här i Göteborg, där vi har en stor vana av att arrangera denna typ av evenemang. Vi kommer att åta oss detta med full kraft och ser fram emot att välkomna hela vårt parti till Sveriges framsida nästa vår! säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

Mer information om kongressen 2021 kommer skickas ut i samband med att en formell kallelse till kongress skickas ut till partiorganisationen. En sådan måste enligt stadgarna skickas senast åtta månader innan kongressen.

Uppdaterades senast: