Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Hedersbrott ska straffas hårdare

Vi kan aldrig acceptera att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med, att barn gifter sig, eller att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Nu presenterar vi ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet.

- Alla barn och ungdomar, oavsett etnicitet, kultur och religion, har rätt att göra sina egna livsval. Vem de ska älska, vem de ska leva med, vem de ska gifta sig med, säger Morgan Johansson (S), justitieminister.

Socialdemokraterna tar allvarligt på att flickor och unga kvinnor begränsas i hederns namn. Hedersrelaterat våld och förtryck ska stoppas. Därför föreslås nu tre nya insatser för att stoppa hedersvåld och förtryck i Sverige:

  • Hedersrelaterade brott ska straffas hårdare. Ett brott ska bedömas grövre om heder varit motiv för brottet.
  • Straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap. Tillåter eller förmår en vuxen ett barn att ingå äktenskap ska den straffas, oavsett om tvång eller om barnets utsatthet utnyttjats
  • Ett verktyg för utreseförbud införs, för att kunna skydda barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas

Uppdaterades senast: