Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas

Den svenska arbetsmarknaden ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste bekämpas med kraft. Det handlar om högre straff för företag som begår brott, skärpta kontroller och en ökad samverkan mellan myndigheterna. Nu tar regeringen ytterligare steg för att sätta stopp för arbetslivskriminaliteten. I Sverige ska svenska löner och villkor gälla.

Fusk, brottslighet och skurkföretag som utnyttjar människor har blivit ett allt större problem i arbetslivet. Seriösa företag tvingas lägga ner och arbetslivskriminaliteten har blivit en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Det handlar om oseriösa arbetsgivare lurar anställda på lön motsvarande hundratals arbetstimmar. Arbetare som bor i chefens kalla källarplan och betalar ockerhyror. Byggarbetare som får allvarliga skador men där chefen är mer mån om att sopa undan spåren än att hjälpa personen som fallit från byggnadsställningen. Det är några exempel på hur arbetare utnyttjas i Sverige idag på grund av ökat fusk och brottslighet i arbetslivet. Sådan hänsynslöshet ska inte finnas på våra arbetsplatser!

- Arbetslivskriminalitet har ingen plats på vår arbetsmarknad. Samhällets syn på oseriösa företag som fuskar måste fortsatt vara kompromisslös. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Regeringen sätter hårt mot hårt. Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är. Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen har den senaste mandatperioden intensifierat arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Över 2000 myndighetsgemensamma kontroller genomfördes under förra året. Det är dubbelt så många som året innan. Drygt en av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats. Och över 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats. Detta efter att regeringen gav åtta myndigheter, bland andra Skatteverket, Polisen och Arbetsmiljöverket i uppgift att samverka för att komma åt fusket. Nu växlar regeringen upp tempot i arbetet. På en pressträff idag berättade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att man nu ska tillsätta en utredare i syfte att ta fram ytterligare kraftfulla förslag för att sätta stopp för arbetslivskriminaliteten.

- Alla steg är viktiga. I Sverige ska svenska villkor och löner gälla. Arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ingen plats på den svenska arbetsmarknaden, säger Anna Johansson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: