Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om en extra ändringsbudget, som har presenterats idag med anledning av coronaviruset.

Vi är i ett nytt läge med hög allmän risk för smittspridning i Sverige. Därför följer regeringen och berörda myndigheter det pågående virusutbrottet mycket noga och är redo att snabbt vidta åtgärder för att stärka bekämpningen av virusutbrottet men också dess följdverkningar.

Den extra ändringsbudgeten skapar nu möjlighet till kompensation för kommuner och regioners extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset.Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra materielåtgång ochsmittspårning.

Ändringsbudgeten omfattar i korthet fyra områden:

  • Vi ökar stödet till enskilda, slopar karensdagen och skjuter till medel till smittbärarpenningen.
  • Vi stärker vården, genom att kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära åtgärder och kostnader.
  • Vi tillskjuter mer resurser till berörda statliga myndigheter
  • Vi vidtar åtgärder för att understödja företag som drabbas ekonomiskt.

I det här läget är det viktigt att Sverige agerar samlat som en nation och regeringen har återkommande kontakt med oppositionen. Nu är det läge för nationell samling och samarbete.

Uppdaterades senast: