Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sprängningarna ska stoppas med fler åtgärder

Trots Coronakrisen fortsätter de kriminella nätverken sin verksamhet och våld i form av sprängningar och skjutningar. Steg för steg ska vi som samhälle göra det omöjligt för dem att bedriva sin verksamhet. Nu gör vi fler åtgärder för att stoppa sprängningarna.

Ett av många steg i kampen mot de kriminella nätverkens existens är att stopp tillgången till sprängämnen. Flera branscher, exempelvis byggbranschen riskerar idag utnyttjas av kriminella för att komma åt sprängämnen som annars skulle användas lagligt.

Nu presenterar regeringen, tillsammans med branscherna flera åtgärder för att göra det svårare för kriminella att få tag på sprängämnen som annars skulle användas lagligt.

  • Vi kommer aldrig att trappa ner på insatserna mot de kriminella nätverken i Sverige. Tvärtom ska vårt arbete istället intensifieras, inte minst mot de sprängningar i kriminella miljöer som de senaste åren tilltagit i vårt land. Ett intensivt arbete pågår för att kunna vända utvecklingen med sprängningar i kriminella miljöer, säger Mikael Damberg (s), inrikesminister.

Insatserna är många och detaljerade. Det handlar delvis om att branschen ska jobba vidare ID systemen så man vet vilka som är på en byggplats. Lagen ska ändras så att fler lämplighetsprövas vid utfärdande av tillstånd för explosiva varor. Ett märkningssystem ska tas fram, där man kan spåra sprängämnen även efter detonation. Med flera nya system som ska kontrollera de lagliga sprängämnen som finns i samhället.

De kriminella nätverkens verksamhet ska upphöra. Steg för steg angriper vi dem från olika håll. Med dessa och flera andra insatser ska vi komma åt sprängningarna. Därutöver fortsätter polisens utbyggnad. Polisens insats operation Rimfrost har hittills resulterat i stora gripanden och 100 kilo sprängmedel, 550 vapen och stora mängder narkotika har tagits bort från gatorna. Polisen säger också att det slagit ut två bombligor. Regeringen har också lagt ett lagförslag som nämnvärt försvårar för privatpersoner att få tag i ämnen för egen bombtillverkning.

Uppdaterades senast: