Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Dags att öka takten i testningen

Från dag ett har regeringen varit tydlig med att en storstorskalig testning ska ske efter behov. Den ska vara jämlik, ordnad och säker. Under en pressträff meddelade socialminister Lena Hallengren att takten i testningen nu både kan och måste öka.

- Coronapandemin slår inte bara mot enskildas hälsa och mot behoven i samhällsviktig verksamhet utan också mot hela samhällsekonomin. Med en storskalig testning för pågående infektion mildrar vi effekterna av det. Vi får också en bättre uppfattning om hur spridningen av covid-19 ser ut, säger socialminister Lena Hallengren.

När det gäller testning så har regionerna gjort ett jättejobb i den akuta fasen. Patienterna har prioriterats. Nu har laboratoriekapaciteten successivt ökat vilket möjliggör för att öka takten i testningen.

- Jag vill understryka att regionerna måste takten öka i testningen. För de regioner som täcker de första priogrupperna – patienter och personal i vård och omsorgen – är det dags att dra igång testning för personal i annan samhällsviktig verksamhet. För de regioner som har en bit kvar vad gäller testning av personal i vård och omsorg, så är det nu mycket viktigt att klara av den biten, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdaterades senast: