Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Riktat bidrag till kollektivtrafiken

Regeringen har presenterat ett riktat bidrag till kollektivtrafiken under coronakrisen på totalt tre miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Folkhälsomyndighetens råd i syfte att bidra till att minska smittspridningen innebär också att vi ska avstå onödiga resor. Trots detta behöver vissa ändå resa med kollektivtrafiken, till exempel många av dem som har samhällsviktiga jobb inom vård och omsorg. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken fungerar och är igång.

Till det kommer att trafiken måste köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning. Detta är viktigt för både personal och resenärer.

Ute i landet har det gjorts stora insatser för att ha ett så normalt utbud av trafik som möjligt, så att risken för att trängsel ska uppstå minskar. Med ett minskat resande följer minskade biljettintäkter.

Regeringen har hittills lämnat utökade generella statsbidrag till kommuner och regionerna på totalt 20 miljarder kr under 2020, varav 12,5 miljarder kr är permanent. Detta har gjorts för att stärka deras förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Regeringen ser nu att det utöver detta behöver riktas särskilda medel till kollektivtrafiken.

Regeringen har därför presenterat ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) som en förstärkning för effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Fördelning av belopp kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region.

Uppdaterades senast: