Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stopp för anonyma kontantkort till mobilen

Kontantkort används i kriminella kretsar för att anonymt kunna bedriva sin verksamhet. Nu föreslår en utredning att ta bort möjligheten till anonyma kontantkort för att kunna förebygga och bekämpa kriminalitet.

– När mobiltelefoner förekommer i samband med brottslig verksamhet är det i princip alltid oregistrerade och anonyma kontantkort som används. Det gör att polisen riskerar att gå miste om viktig och ibland avgörande information för att kunna utreda allvarlig brottslighet. Detta måste vi göra något åt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Tillgången till uppgifter från elektronisk kommunikation är ofta av­görande för att polis och åklagare ska kunna utreda allvarlig brottslighet. Uppgifter om elektronisk kommunikation kan också vara av största vikt för underrättelseverksamhet som syftar till att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet.

Kontantkort används flitigt inom kriminella kretsar för att anonymt kunna kommunicera sinsemellan. Inom droghandeln och kriminella nätverk används vad som kallas för ”burner phones”. Även inom terrorverksamhet förkommer användningen av kontantkort.

Nu går regeringen vidare med förslag om registrering vid köp av kontantkort. På så vis hindras kriminella att kommunicera anonymt med varandra och det brottsbekämpande och brottförebyggande arbetet förstärks.

Registrering av kontantkort är en del i arbetet med att bekämpa de kriminella nätverken i Sverige.

Uppdaterades senast: