Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler brandflyg förstärker beredskapen

Det är av stor betydelse att Sverige har god förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser i hela landet och släcka stora bränder. Nu förstärks Sveriges beredskap med två nya brandflyg via Saab AB.

Brandflyg från SAAB

– Sverige ska ha god brandberedskap. De nya skopande planen kommer tillsammans med övriga förstärkningsresurser så som helikoptrarna för brandsläckning att avsevärt förbättra Sveriges beredskap och förmåga att bekämpa mark- och skogsbränder, säger inrikesminister Mikael Damberg (s).

Redan är brandrisken hög i stora delar av landet. Det är av stor betydelse att Sverige har god beredskap för att släcka större mark och skogsbränder i hela landet. Kommunernas räddnings­tjänster genomförde, tillsammans med ett stort antal nationella och internationella aktörer genomförde storartade insatser för att släcka skogsbränderna sommaren 2018. Samtidigt visade hanteringen av händelserna att det finns områden som kan bli bättre.

Två nya brandflyg kommer nu förstärka beredskapen i Sverige. Tillsammans med övriga förstärkningsresurser så som helikoptrarna för brandsläckning förbättras Sveriges beredskap och förmåga att bekämpa mark- och skogsbränder avsevärt.

Uppdaterades senast: