Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya initiativ för testning och smittspårning

Vi är nu i en ny fas som möjliggör nya initiativ för testning och smittspårning. Det handlar i korthet om att staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion men också att stärka regionernas kapacitet vad gäller antikroppstestning.

- Staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion. Sådan testning är avgiftsfri för den enskilde och regionerna kan testa brett. Min ingång är att när staten tillhandahåller ekonomiska resurser så åtar sig regionerna att utföra testningen, säger socialminister Lena Hallengren.

I allt fler regioner avtar smittspridningen och färre blir sjuka. Det innebär att vi är i en fas där vi kan göra nya satsningar på testningen. Bland annat innebär det bättre möjligheter att smittspåra kring enskilda fall och på så vis slå ner takten i utbrottet.

Det finns nu både tillräckligt med kunskap och säkra antikroppstester för att staten ska ersätta regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19.

- Utifrån detta är det regeringens förhoppning att regionerna stärker kapaciteten för antikroppstestning och börjar erbjuda befolkningen sådan testning. Det finns pengar avsatta för att sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso-och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst samt personal i övrig samhällsviktig verksamhet, säger socialminister Lena Hallengren.

Statens inriktning är att övriga i befolkningen ska erbjudas antikroppstestning mot patientavgift.

Storskalig antikroppstestning är viktig då det kan säkra samhällsviktiga verksamheter och ge en bättre överblick över utbrottets utveckling. Det ger också ett utvecklat underlag för att bedöma vilket behov som finns för ytterligare åtgärder mot smittspridningen.

Uppdaterades senast: