Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Donerade måltider ska slippa skatt

Både vid tidigare allvarliga händelser och vid den pågående pandemin har det funnits en stor vilja bland både privatpersoner och företag att donera mat till dem som arbetar med att bekämpa krisen. Enligt de nuvarande reglerna ska den typen av gåvor i vissa fall förmånsbeskattas, den vill vi nu ta bort.

  • Bakgrunden till förslaget är att det finns en stor vilja bland allmänheten att visa uppskattning för personal som i många fall har en ansträngd arbetssituation under en pågående kris och därför gör vi nu regelverket mer flexibelt, säger finansminister Magdalena Andersson

Förmån av fri kost som anställda får på arbetet är i vissa fall skattepliktig. Förslaget som nu remitteras innebär att måltider som ges som gåva ska vara skattefria för den anställde om måltiden lämnas utan krav på motprestation.

Skattefriheten föreslås inte vara begränsad till vissa yrkeskategorier eller vissa krissituationer utan ska gälla generellt. Skattefriheten föreslås gälla permanent och retroaktivt från och med april 2020

Uppdaterades senast: