Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler ska kunna studera på högskola och universitet

Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt då Coronaviruset påverkat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Idag meddelade regeringen att ytterligare 1 300 nya permanenta utbildningsplatser tillförs inför hösten 2020.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden. Vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Men för att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma specialister inom flera fält behövs fler satsningar. Regeringen satsar därför på så kallade korta kurser som nu fördelas till en rad lärosäten. Det ger till exempel personer som blivit permitterade möjlighet att utnyttja permitteringstiden till att vidareutbilda sig.

Därtill tillförs lärosätena resurser för att kunna erbjuda kurser till personer som behöver vidareutbilda sig eller som är inne i en omställningsprocess. Medlen beräknas motsvara cirka 1 500 helårsstudenter under 2020.

Såhär långt 2020 har regeringen tillfört sammanlagt över 12 000 nya utbildningsplatser på våra högskolor och universitet. Det är båda permanenta platser och sommarkursplatser.

Uppdaterades senast: