Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

280 miljoner kronor för jobb till unga

Coronakrisen har allvarliga konsekvenser för jobben och unga har drabbats särskilt hårt av läget på arbetsmarknaden. Därför avsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen i våras 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillförs ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar jobb även i höst.

Läget på arbetsmarknaden är allvarligt till följd av coronakrisen. Detta drabbar unga människor hårt, inte minst då många inträdesjobb har försvunnit och det blir svårare att ta de första kliven in på arbetsmarknaden. I vårändringsbudgeten avsatte därför den socialdemokratiskt ledda regeringen 180 miljoner kronor för att kommunerna skulle kunna erbjuda sommarjobb till sina ungdomar. Satsningen har gett resultat, då de flesta kommuner har ansökt om stödet, vilket har gett tusentals ungdomar jobb i sommar. Nu tillförs ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar jobb även i höst.

- Det kan exempelvis röra sig om parkskötsel, klottersanering, fastighetsarbete eller jobb på idrottsanläggningar. Att regeringen nu tillför ytterligare medel för kommunala jobb för ungdomar gör att fler unga kan ta sina första steg in i arbetslivet, trots att det är en tuff tid på arbetsmarknaden, säger statsminister Stefan Löfven.

Målgruppen för satsningen på jobb under hösten är ungdomar som i år har avslutat sin gymnasieutbildning, samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand ska prioriteras.

Att få kliva in på sitt första jobb gör något med en människa. Det är ett steg in i vuxenlivet och ett tillfälle för unga människor att lära sig att ta ansvar. Att tjäna sina egna pengar ger en känsla av trygghet, frihet och självständighet.

För oss socialdemokrater kommer jobben och välfärden alltid först. Att förse Sveriges unga med en inträdesbiljett till arbetsmarknaden och vuxenlivet och på så sätt bidra till vår gemensamma välfärd, vinner hela samhället på.

Uppdaterades senast: