Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok

I Sverige ges vård efter behov. Ingen ska kunna tränga sig före dig i kön på grund av att den har mer pengar i plånboken. Socialminister Lena Hallengren har därför idag tillsatt en utredning för att säkra att vården alltid ges efter behov.

Idag kan personer med en privat sjukvårdsförsäkring få en snabbare vård utan att det beror på att de har större medicinska behov. Hos vårdgivare som både tar emot patienter med och utan privat sjukvårdsförsäkring får patienterna utan försäkring vänta längre.

  • I den skattefinansierade vården ska det inte vara möjligt att köpa sig före kön. En grundbult i Sveriges välfärdssystem är att medborgarna kan vara trygga i att vård ges utifrån behov, inte utifrån storleken på ens plånbok, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdaterades senast: