Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt idrott och kultur under krisen

Idag meddelade regeringen förslag på lättnader i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta för att möjliggöra vissa kultur- och idrottsevenemang förutsatt att de kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Förordningen som förbjuder all­männa samman­komster och offentliga tillställningar med fler än 50 del­ta­gare syftar till att mot­verka spridningen av smittan. Detta har varit, och är fortfarande, ett viktigt verktyg i kampen mot smittan. Samtidigt har många drabbats hårt av förbudet och det upplevs trubbigt.

- Gränsen på 50 deltagare ligger i nuläget fast som huvudregel. Vi måste dock se till att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte i onödan träffar verksamheter som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Begränsningar måste vara ändamålsenliga och viktiga sektorer måste ges möjligheter att klara sig igenom krisen om de kan bedriva sin verksamhet på ett smittssäkert sätt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen kommer därför att inom kort remittera två förslag om att förbereda för lättnader i förbudsförordningen. Den första delen handlar om att justera så att restauranger som har rätt att ha mer än 50 besökare också ska kunna ha en artist på plats utan att bryta mot lagen. Den andra delen handlar om att skapa undantag i lagen så att arrangemang med sittande publik som kan anordnas på ett smittosäkert sätt ska kunna genomföras.

- Vi behöver kultur och idrott även i kristider. Regeringens besked idag, om att öppna upp för vissa kultur- och idrottsarrangemang som kan genomföras smittsäkert, är därför mycket bra och efterlängtat. Det är även viktigt för att motverka de alltför långsiktiga konsekvenser som den här pandemin medfört på kultur- och idrottssektorn. Nu handlar det fortsatta arbetet om det ekonomiska krisstödet till kulturen och idrotten, säger Socialdemokraternas gruppledare i kulturutskottet Lawen Redar.

Uppdaterades senast: