Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stora budgetsatsningar på kulturen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag stora satsningar på kulturen för att ge kultursektorn möjlighet till återhämtning och återstart.

- Kulturaktörer, kulturskapare och kulturverksamheter runt om i landet fortsätter att drabbas hårt ekonomiskt av de inkomstbortfall som Corona-pandemin föranleder. Under lång tid kommer kulturlivets aktörer ha mindre intäkter än vanligt, samtidigt som produktioner och evenemang kommer att ha högre omkostnader för att kunna genomföras. De budgetsatsningar som nu görs är därför oerhört viktiga, säger Lawen Redar (S), riksdagsledmot i kulturutskottet.

Vi tillför kultursektorn 1,5 miljard i krisstöd för 2020. Det ska säkerställa att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur, att kulturskapare i hela landet kan försörja sig och att sektorn får en möjlighet till återhämtning. Stödet ska kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit för kulturlivet, men också hjälpa kulturlivet att starta upp igen. En del av pengarna ska användas till ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående coronakrisen.

Därtill tillförs sektorn 1 miljard i omstartsstöd för 2021. Oavsett hur situationen utvecklas under nästa år kommer kulturlivet fortsatt vara i en bekymmersam situation. Under lång tid kommer kulturlivets aktörer ha mindre intäkter än vanligt, samtidigt som produktioner och evenemang kommer att ha högre omkostnader för att kunna genomföras.

Vi genomför också en permanent förstärkning av den regionala kulturen och kulturskapares villkor. Andra delar av satsningen är ökat stöd till museer, att stärka biblioteken och att fortsätta främja barns läsande.

Budgetsatsningarna är viktigt för att allmänheten även fortsättningsvis ska kunna ta del av konst och kultur i hela landet. Sverige ska vara en kulturnation att räkna med även efter krisen.

Uppdaterades senast: