Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler arbetslösa
ska få ta del av matchningstjänster

Arbetslösheten har stigit kraftigt och bedöms fortsätta att öka under 2021. Den ökade arbetslösheten innebär fler nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samtidigt som antalet med längre arbetslöshetstider väntas öka, liksom antalet unga arbetslösa. Av det skälet har flera förslag lagts fram för att förstärka chanserna till jobb, och nu satsar vi även på att förbättra stödet för matchning.

Eva Nordmark

Regeringen föreslår att medel tillförs för att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster för att förstärka arbetslösas jobbchanser och avlasta Arbetsförmedlingen i ett pressat läge.

Successiv uppbyggnad av matchningstjänster

Det är också ett sätt att börja förbereda Arbetsförmedlingen inför reformeringen av myndigheten genom att successivt öka leverantörers kapacitet att erbjuda matchningstjänster för arbetssökande. Reformeringen av Arbetsförmedlingen syftar till att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och ska träda i kraft i slutet av 2022.

Möjliggör individuellt stöd för arbetssökande

I en matchningstjänst får den som behöver stöd för att hitta jobb eller börja studera individuellt anpassade aktiviteter. Det kan till exempel handla om att få kontakt med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter eller vägledning. Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse.

Så mycket medel tillförs

Förslaget innebär 1 000 miljoner kronor 2021. Därefter beräknas 1 500 miljoner kronor tillföras 2022 och 2 000 miljoner kronor 2023.

Ska förkorta arbetslöshetstiderna

Ett ökat antal deltagare i upphandlade matchningstjänster kan bidra till att förkorta arbetslöshetstiderna, avlasta Arbetsförmedlingen och bidra till att successivt öka leverantörers kapacitet att erbjuda matchningstjänster för arbetssökande inför ett kommande reformerat system.

Uppdaterades senast: