Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu stärker vi civilsamhället

I kristider visar sig människors vilja och förmåga att ställa upp för varandra och för det gemensamma. Föreningslivet gör avgörande insatser just nu samtidigt som de drabbas hårt av coronakrisen och dess ekonomiska konsekvenser.

Integration

Effekterna av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna beteendeförändringar påverkar civilsamhällets verksamhet på olika sätt. Vissa upplever ett ökat tryck och behöver utöka sin verksamhet, andra tvingas att ställa in verksamheten och drabbas därmed av omfattande intäktsbortfall.

Regeringspartierna är överens med Centerpartiet och Liberalerna om att stärka civilsamhällets förutsättningar under och efter coronapandemin med sammanlagt 175 miljoner kronor 2020 och 170 miljoner kronor 2021.

I satsningen 2020 ingår:

  • 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer
  • 75 miljoner till allmänna samlingslokaler
  • 25 miljoner till Svenska kyrkan
  • 25 miljoner till övriga statsbidragsberättigade trossamfund.

Insatserna fortsätter över 2021 för att bidra till återhämtning efter krisen.

Behovet har ökat

Syftet med de extra medel som tillförs i år är dels att dämpa de negativa ekonomiska effekterna till följd av exempelvis inställda läger, föreläsningar, utbildningar, lokaluthyrningar och caféverksamheter, dels att ge förutsättningar att möta den ökade efterfrågan för de verksamheter som fått ett ökat tryck.

Fler satsningar har gjorts tidigare

Sedan tidigare har regeringen presenterat två riktade satsningar på civilsamhället på sammanlagt 200 miljoner kronor. 100 miljoner för ideella organisationers stödverksamhet för barn i utsatta situationer, våldsutsatta barn och vuxna och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och 100 miljoner för att stärka föreningar och organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta under den akuta coronakrisen.

 

Uppdaterades senast: